Med kärlek för det skrivna ordet rör jag mig genom livet.
Mitt namn är Pia Eriksson. Jag är 40 år fyllda och bor nere i Vimmerby Småland.
2023 gav jag ut boken boken Till dig som famlar hos Bazar förlag.
Det är en bok med min poesi, berättande texter som varvas med Stina Wollters illustrationer.
Du kan läsa mer om den här: https://bazarforlag.se/bocker/293556/till-dig-som-famlar/

Fotograf: Gabriel Liljevall.

https://www.tv4play.se/klipp/cf572a6cf3eabbc1e4a5/livet-%C3%A4r-ett-korsdrag?playlist=4IAYFJFU8GOuFxWHxQlxbO