3226acf9-435a-4de3-b9f4-f98c1cbf4bcc.jpg
Kontakt

Mitt namn är Pia Eriksson och jag bor i Vimmerby, Småland. För att komma i kontakt med mig skriv till: Epost: korsdragspoesi@gmail.com

Korstdraget startade...

December 2018

Jag tror inte på slumpen, men helt plötsligt var namnet där- Korsdragspoesi. 
Nu var det min tur att få skriva som jag ville. Rakt ut. 
Först var kontot jag skapat på instagram anonymt men med tiden fick hela jag vara med…

Min tanke med korsdraget är...

Från början var tanken att jag skulle skriva… 

En plats för reflektion. Men idag är det både en plats för mina reflektioner om livet , tips om sånt jag tycker om och det som utvecklar oss. 

Så mycket liv… i ett enda korsdrag. 

Du som kan, lev dina vill.

Pia Eriksson