Sensing yoga & konsten att lyssna.

Dagen började alldeles ovanligt stillsamt. Jag övar mig i att göra sånt som gör mig gott.Tänk va, att jag övade in så pass ofördelaktiga beteenden under lång tid att jag till slut blev sjuk av det. Jättejävlasjuk. Dessutom lärde jag mig allt det bakvända så bra att det tar en jädra lång tid att lära […]